W numerze:


- Zaczęło się przed wiekiem - Włodzimierz MAJDEWICZ

- List do terenowych ogniw turystyki pieszej w sprawie setnej rocznicy pierwszej zbiorowej wycieczki PTK - Włodzimierz MAJDEWICZ

- Założenia organizacyjne ogólnopolskiej akcji imprez rocznicowych - KTP ZG PTTK

- Rok szlaków turystycznych PTTK - Włodzimierz MAJDEWICZ

- Święto PTTK - KTP ZG PTTK

- Mianowania nowych Przodowników TP - Jadwiga ZWIERZ

- X Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego - Włodzimierz SZAFIŃSKI

- Czterdziestolecie Klubu "Ostańce" - Andrzej STRÓZECKI

- Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej "Szlakami Bitwy Warszawskiej" - Oddział PRAGA POŁUDNIE

Cały numer w archiwum ZIP. Archiwum ZIP


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.