Emocje na zakończenie OWRP 2008

Duże znaczenie w pracach KTP ZG PTTK odgrywa szkolenie kadry programowej prowadzącej działalność w terenie - przodowników turystyki pieszej. Za jedno z podstawowych zadań w swych pracach Komisja uważa podnoszenie kwalifikacji kadry oraz mianowania nowych Przodowników. Obecny system w znacznej mierze opiera się na samokształceniu i egzaminach typu eksternistycznego. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu jednostek i kadry rozsianej na terenie kraju Komisja podejmuje działania ułatwiające udział w egzaminach działaczy. Co roku organizowane są dwa egzaminy w terenie: jeden w lipcu przy okazji zakończenia OWRP, drugi podczas Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej. Poza tym dwa egzaminy pod patronatem Komisji ZG organizowane są w Warszawie w kwietniu i listopadzie każdego roku przez KTP Oddziału Stołecznego PTTK. Podobne egzaminy odbywają się również w czasie regionalnych zlotów kadry. Członkowie Komisji lub jej przedstawiciele uczestniczą w sesjach szkoleniowych oraz w organizowanych w różnych częściach kraju egzaminach weryfikujących wiadomości kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej III stopnia oraz dla Przodowników rozszerzających uprawnienia. Uczestników egzaminów w terenie przybywa, ze zrozumiałych względów towarzyszą im niemałe emocje. Przedstawiamy kilka migawek z egzaminu, który odbył się na mecie 49 OWRP w Bażantarii pod Elblągiem.

Fot .Włodzimierz Majdewicz


Akcją kieruje Elżbieta Nowak odpowiedzialna w KTP ZG PTTk za szkolenie, obok Romuald Cholewa


Dwaj wiceprzewodzniczący KTP ZG PTTK Stanisław Łuć i Konrad Bielecki egzaminują


Egzaminy w klasycznej formie prowadzą: Ryszard Bałabuch i Konrad Bielecki


Jadwiga Zwierz i Romuald Cholewa w Komisji Egzaminacyjnej


Odpowiedzi na pytania otwarte w egzaminach testowych wymagają namysłu


Praca wre


Ryszard i Konrad to egzaminatorzy życzliwi i spokojni


W czasie sobotniej wycieczki Ela Nowak i Romek Cholewa sprawdzają pisemne odpowiedzi


Wybranie właściwej odpowiedzi juz za chwilę

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.