Instrukcja dotycząca przygotowania dokumentów na egzamin dla kandydatów na PTP oraz na rozszerzenie uprawnień


 1. Wniosek o przyznanie lub rozszerzenie uprawnień PTP należy złożyć na obowiązującym druku (druk obowiązujący znajduje się na stronie internetowej KTP ZG PTTK www.ktpzg.pttk.pl zakładka przodownicy).
 2. Wniosek powinien być czytelnie wypełniony, kompletny. Obowiązkowo opisać samodzielnie poprowadzone trasy (druga strona wniosku), które powinny być poświadczone przez przewodniczącego OKTP. Kandydaci na MPTP oraz na PTP III stopnia obowiązkowo załączają zdjęcie do legitymacji.
 3. Wniosek powinien być podpisany przez kandydata oraz przewodniczącego OKTP – opatrzony w odpowiednie pieczątki.
 4. Kandydaci do egzaminu na MPTP, PTP III stopnia oraz rozszerzenie uprawnień – obowiązkowo muszą spełniać warunki zawarte w regulaminie PTP odpowiednio pkt 5, pkt 12 i pkt 14 (Regulamin PTP znajduje się na str. internetowej KTP ZG PTTK www.ktpzg.pttk.pl zakładka przodownicy).
 5. Wnioski kandydatów o przyznanie uprawnień wraz z pismem przewodnim są przesyłane przez organizatora egzaminu do KTP ZG PTTK w terminie co najmniej 4 tygodnie przed datą egzaminu. W piśmie należy podać nazwisko i imię kandydata do egzaminu, ew. nr uprawnień oraz informacje na jakie województwo będzie przeprowadzony egzamin.
 6. Kandydat podczas egzaminu musi posiadać przy sobie:
  - legitymację PTTK z opłaconymi składkami
  - aktualną legitymację PTP (rozszerzający uprawnienia)
  - książeczkę OTP ze zweryfikowaną OTP stosowaną do rodzaju uprawnień lub legitymację OTP
  - przy zdawaniu na PTP III stopnia zaświadczenie o ukończeniu kursu szkolenia ogólnego
  Strona internetowa www.ktpzg.pttk.pl


                                                                 Komisja Turystyki Pieszej
                                                                 Przyjęto na posiedzeniu w Warszawie 9 kwietnia 2011 r.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.