Na prośbę wielu Przodowników Turystyki Pieszej zamieszczamy przykładowy test na uprawnienia przodownickie. Jest on znacznie rozbudowany i obejmuje teren całego kraju. Ideą stworzenia takiego testu było pokazanie zainteresowanym przykładowych pytań i zadań jakie obowiązują podczas testowego egzaminu przodownickiego na poszczególne województwa. Chodzi o przybliżenie kandydatom na Przodowników i Przodownikom III i II stopnia zmian w sposobie egzaminowania.
Cały test podzielony został na dwa tematy: część ogólną i część regionalną. Część ogólna składa się z: regulaminów i przepisów, weryfikacji OTP, turystyki i krajoznawstwa.
Część regionalna składa się z: środowiska geograficznego województwa, historii i kultury województwa, zabytków i obiektów krajoznawczych województwa, ochrony przyrody w województwie oraz zagospodarowania turystycznego w województwie. W teście przykładowym w części regionalnej poszczególne zagadnienia celowo rozbudowano w stosunku do prawdziwego testu egzaminacyjnego - składają się z 20 pytań i 4 zadań, aby zainteresowana osoba miała większe możliwości poznawcze. W prawdziwym teście egzaminacyjnym na dane województwo pytań i zadań jest o połowę mniej. W części ogólnej dział turystyka i krajoznawstwo dotyczyć będzie osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego na PTP III stopnia.
Przykładowy test można ściągnąć ze strony i wydrukować w celu sprawdzenia swoich wiadomości. W przygotowaniu jest wykaz literatury proponowany przez Komisję TP ZG PTTK, który może ułatwić naukę przed przystąpieniem do egzaminu. Będzie również umieszczony na stronie KTP ZG.Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK

Przykladowy test egzaminacyjny duży plik w formacie PDF!!
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.