REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!REGULAMIN JUBILEUSZOWEJ
ODZNAKI TURYSTYCZNEJ
"65 LAT OTP"

 

W związku z przypadającą w 2017 r. sześćdziesiątą piątą rocznicą powstania Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz powstania Odznaki Turystyki Pieszej, ustanawiamy Jubileuszową Odznakę Turystyczną "65 lat OTP".

 1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 6 lat.
 2. Odznaka jest jednostopniowa i może być zdobywana tylko na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Odznakę można zdobywać w okresie 01.01.2017 r. - 31.12.2018 r.
 4. Na odznakę zalicza się wycieczki piesze nizinne.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki jest przebycie 65 km zgodnie z regulaminem OTP.
 6. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia jak w regulaminie OTP.
 7. Wycieczki odbyte przez uczestnika mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne PTTK.
 8. Odznakę przyznają Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP PTTK w całym kraju.
 9. Dystrybucję odznaki prowadzi Oddział Miejski PTTK w Lublinie
 10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!

REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.