Regulamin
ODZNAKI JUBILEUSZOWEJ
KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ PTTK JAWORZNO

 

 1. Z okazji przypadającego na rok 2020 jubileuszu 60-lecia istnienia Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Jaworznie (zwanej dalej "Komisja") oraz 70- lecia istnienia PTTK, Oddział PTTK w Jaworznie (zwany dalej "Oddziałem") ustanawia Odznakę Jubileuszową Komisji Turystyki Pieszej PTTK Jaworzno (zwanej dalej "Odznaką").
 2. Odznakę ustanawia się w celu popularyzacji rajdów turystyki pieszej organizowanych przez Komisję i Oddział w roku ich jubileuszu.
 3. Odznaka posiada jeden stopień.
 4. Odznakę mogą zdobywać turyści piesi bez względu na wiek.
 5. Odznakę zdobywa się za potwierdzone uczestnictwo, w co najmniej ośmiu dniach rajdowych organizowanych przez Komisję i Oddział.
 6. Na Odznakę zalicza się uczestnictwo w rajdach w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2021 r.
 7. Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 17/XXXI/2020 Zarządu Oddziału PTTK w Jaworznie z dnia 25.06.2020 r.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.01.2020 r.
 9. Wzór Odznaki stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.