Regulamin odznaki turystyczno - krajoznawczej
"Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej"

 1. Odznaka turystyczno - krajoznawcza "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" została ustanowiona przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK Białystok z inicjatywy Młodzieżowego Klubu Turystycznego.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest promocja walorów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Knyszyńskiej - jednego z największych obszarów leśnych i parków krajobrazowych w Polsce oraz popularyzacja wszelkich form turystyki i aktywnego wypoczynku.
 3. Odznakę może zdobywać osoba która ukończyła siedem lat, uprawiająca turystykę pieszą, rowerową, narciarską, wodną, konną.
 4. Odznakę można zdobywać w trakcie indywidualnych, bądź zorganizowanych wycieczek i rajdów.
 5. Odznaka "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" posiada stopnie:
  • popularny /nieobowiązkowy/
  • brązowy
  • srebrny
  • złoty
 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest:
  stopień popularny:
  - przebycie co najmniej 25 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej podczas dwudniowej lub dłuższej imprezy krajoznawczo - turystycznej organizowanej przez RO PTTK w Białymstoku
  stopień brązowy:
  - przebycie co najmniej 50 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej
  - zwiedzenie co najmniej 3 rezerwatów przyrody na terenie Puszczy Knyszyńskiej
  - zwiedzenie ekspozycji przyrodniczo - etnograficznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu
  stopień srebrny: - przebycie co najmniej 100 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej
  - zwiedzenie co najmniej 3 rezerwatów przyrody na terenie Puszczy Knyszyńskiej
  - przejście co najmniej jednej ścieżki przyrodniczej na terenie Puszczy Knyszyńskiej
  - zwiedzenie Arboretum im. Powstańców 1863r. i Muzeum Historii Puszczy Knyszyńskiej w Kopnej Górze
  stopień złoty: - przebycie co najmniej 150 kilometrów tras turystycznych na terenie Puszczy Knyszyńskiej
  - zwiedzenie co najmniej 9 rezerwatów przyrody na terenie Puszczy Knyszyńskiej
  - przejście co najmniej 2 ścieżek przyrodniczych na terenie Puszczy Knyszyńskiej
  - zwiedzenie leśnego ogrodu Silvarium w siedzibie Nadleśnictwa Krynki w Poczopku.
 7. Odznakę "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" można zdobywać jedynie w kolejności stopni - brązowy, srebrny, złoty. Stopień popularny jest nieobowiązkowy.
 8. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, jednakże w ciągu roku kalendarzowego można zweryfikować odznaki w stopniu brązowym i srebrnym.
 9. Podstawą weryfikacji Odznaki jest przedłożenie książeczki - kroniki opracowanej w dowolny sposób, ale zawierającej:
  - datę wycieczki
  - trasę wycieczki i ilość przebytych kilometrów,
  - krótkie opisy zwiedzanych obiektów,
  - potwierdzenia przebycia trasy - terenowe ( pieczątki, bilety wstępu, inne ) lub przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, organizatora wycieczki, w przypadku osób nieletnich także rodzica lub nauczyciela.
 10. Przebyte trasy i zwiedzane obiekty mogą być zaliczone tylko raz przy weryfikacji wszystkich stopni Odznaki.
 11. Przy weryfikacji kolejnych stopni Odznaki należy przedstawić książeczki - kroniki zdobywania niższych stopni Odznaki.
 12. Odznakę weryfikuje Kapituła Odznaki powoływana przez Zarząd Młodzieżowego Klubu Turystycznego, zatwierdzana przez Zarząd RO PTTK Białystok, działająca na podstawie odrębnego regulaminu.
 13. Odznaka "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" jest płatna a jej wyłącznym dystrybutorem jest:
  Regionalny Oddział PTTK
  ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3
  15-002 Białystok
  tef/fax. /085/ 744 56 50; /085/ 744 55 60
  e-mail: ro.pttk.bialystok@gmail.com , ro.pttk.bialystok@neostrada.pl
 14. Wszystkie stopnie odznaki "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej" mogą być nadawane honorowo przez Kapitułę Odznaki w dowód uznania działalności naukowej, publicystycznej, popularyzatorskiej, turystycznej, na rzecz ochrony przyrody, bądź dziedzictwa kulturowego.
 15. Odznaka nadawana honorowo jest bezpłatna.
 16. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kapituły Odznaki "Przyjaciel Puszczy Knyszyńskiej".
 17. Aktualizacja regulaminu została zatwierdzona przez Zarząd Regionalnego Oddziału PTTK Białystok ( uchwała nr 2/03/2012 ) jako obowiązująca od dnia 01 marca 2012 r.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.