POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZIEMI TARNOWSKIEJ
33-100 TARNÓW, UL. ŻYDOWSKA 20
TEL. /014/ 622 22 00

REGULAMIN ODZNAKI
"TURYSTKA JUNIORKA", "TURYSTA JUNIOR"

Książeczka odznaki
 
  1. Odznaka turystyczno - krajoznawcza PTTK "Turysta Juniorka", "Turysta Junior" jest ustanowiona i nadawana przez PTTK w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach.
  2. Odznaka jest jednostopniowa.
  3. Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy nie przekroczyli 12 roku życia.
  4. Podstawowym warunkiem zdobycia odznaki jest odbycie w ciągu 12 kolejnych miesięcy 6 wędrówek turystycznych pieszych, kolarskich, kajakowych itp. Uwzględnia się również wycieczki autokarowe połączone z wyżej wymienionymi formami wędrowania trwającymi nie krócej niż 3 godz.
  5. Wędrówki odbyte po raz drugi tą trasą nie będą zaliczane do normy odznaki.
  6. Trasę wędrówki należy wpisać do "Dzienniczka" i potwierdzić przez organizatorów wycieczek, opiekuna odpowiedzialnego za bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub jednego z rodziców.
  7. Wszystkie wycieczki odbyte w trakcie zdobywania odznaki "Turystka Juniorka", "Turysta Junior" będą zaliczane do następnej odznaki jaką jest "Turystyczna Rodzinka"
  8. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej".


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.