ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZEGO W LEGNICY
ZAPRASZA DO ZDOBYWANIA ODZNAKI
"KORONA KACZAWSKA"
 


 1. Odznaka "Korona Kaczawska" jest odznaką regionalną Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy.
 2. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej w rejonie Gór i Pogórza Kaczawskiego, jak również promowanie regionu – poznawanie jego piękna, walorów przyrodniczych i krajoznawczych.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Do odznaki zalicza się szczyty zdobywane od dnia 1.03.2019 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki. Okres zdobywania jest nieograniczony.
 5. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie określonych szczytów (według zamieszczonego wykazu) Gór i Pogórza Kaczawskiego. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.
 6. Podstawą weryfikacji jest książeczka (kronika wycieczki) prowadzona indywidualnie przez zdobywającego odznakę, w której powinny być zawarte podstawowe informacje dot. określonego szczytu – data wycieczki oraz miejsce na potwierdzenie.
 7. Potwierdzeniem zdobycia szczytu jest zdjęcie przedstawiające ubiegającego się o odznakę na tle charakterystycznych cech danego szczytu. Ponadto potwierdzeniem może być wpis przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej lub instruktora krajoznawstwa PTTK.
 8. Ubiegający się o odznakę "Korona Kaczawska" po zebraniu potwierdzeń ze wszystkich wskazanych szczytów przedstawia książeczkę (kronikę) do weryfikacji w Oddziale PTTK w Legnicy. Weryfikacja odbywa się nieodpłatnie, a osoba zdobywająca odznakę ponosi ewentualne koszty korespondencji lub przesyłki oraz koszty zakupu odznaki "Korona Kaczawska".
 9. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Pieszej i Górskiej przy Oddziale PTTK w Legnicy. Kontakt, tel. 509 290 499.
 10. Regulamin odznaki "Korona Kaczawska" został przyjęty na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK w Legnicy w dniu 29.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1.03.2019 r.

Wykaz szczytów do odznaki "Korona Kaczawska"
Lp. Nazwa szczytu Wysokość w m.n.p.m.
1 Bazaltowa 367
2 Czartowska Skała 468
3 Czerwony Kamień 325
4 Dłużek 592
5 Duży Młynik 303
6 Górzec 445
7 Grodziec 389
8 Krzyżowa k. Podgórek 567
9 Lubrza 666
10 Łysa Góra 707
11 Maślak (Folwarczna) 720
12 Miłek 596
13 Mszana 475
14 Okole 714
15 Ostrzyca 501
16 Poręba 671
17 Radogost 398
18 Rataj 350
19 Rosocha 464
20 Różanka 628
21 Skopiec 724
22 Stromiec 551
23 Swarna 390
24 Szybowcowa 561
25 Średnia Góra 427
26 Świątek 330
27 Turzec 684
28 Wielisławka 372
29 Zawadna 445
30 Żeleźniak 664

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.