REGULAMIN
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
"ŚLADAMI KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO"
 

Celem odznaki jest przybliżenie i popularyzacja postaci Stanisława Leszczyńskiego, zapisanej na kartach historii Polski i Francji.

  1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy, którzy ukończyli 10 lat niezależnie od uprawianej dyscypliny turystycznej.
  2. Odznaka jest jednostopniowa i zdobywanie jej nie podlega ograniczeniom czasowym.
  3. Odznakę można zdobywać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie co najmniej trzech miejscowości z wymienionych poniżej: Leszno, Rydzyna, Poznań, Warszawa, Gdańsk.
  5. Przy zdobywaniu odznaki obowiązują potwierdzenia terenowe lub kierownika wycieczki.
  6. Odznakę przyznaje Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK.
  7. Prawo ostatecznej interpretacji regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

Ubiegających się o przyznanie Odznaki Szlakami Króla Stanisława Leszczyńskiego prosimy o kontakt z Oddziałem PTTK w Szamotułach, który prowadzi weryfikację, jest jej jedynym dystrybutorem i udziela wszelkich informacji.
Oddział PTTK w Szamotułach
64-500 Szamotuły
Rynek 35
tel/fax (0-61) 292 - 16 - 38
Strona PTTK w Szamotułach
poczta@szamotuly.pttk.pl
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.