REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!REGULAMIN
Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
"SZLAKAMI NAPOLEONA I JEGO ŻOŁNIERZY"
 

Z okazji przypadającej w 2006 r. dwusetnej rocznicy pobytu Cesarza Napoleona na Ziemiach Polskich i zwycięskiego powstania wielkopolskiego, mając na względzie szczególny sentyment Polaków do osoby Cesarza Francuzów i towarzyszącej mu legendy napoleońskiej, związanej z nadzieją na odzyskanie u jego boku utraconej w wyniku zaborów niepodległości, Zarząd Oddziału PTTK w Szamotułach ustanawia okolicznościową odznakę "Szlakami Napoleona i Jego Żołnierzy".

 1. Celem odznaki jest popularyzacja miejsc związanych z pobytem cesarza Napoleona na ziemiach polskich oraz miejsc związanych z jego polskimi podkomendnymi, a także wiedzy o związanych z tym okresem dziejów naszej Ojczyzny faktach historycznych.
 2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. Można ją zdobywać w latach 2006 - 2015, w kolejności stopni, niezależnie od wieku osoby zdobywającej. W ciągu jednego roku można zdobyć maksymalnie jeden stopień odznaki.
 3. Warunkiem zdobycia każdego stopnia odznaki jest:
  • grupa I - odwiedzenie miejscowości i obiektów związanych z pobytem cesarza Napoleona,
  • grupa II - odwiedzenie miejscowości i obiektów związanych z polskimi podkomendnymi cesarza Napoleona,
  • grupa III - zwiedzenie miejsc i obiektów związanych z walkami toczonymi przez wojska napoleońskie na ziemiach polskich,
  • grupa IV - odwiedzenie muzeów, pomników, mogił, a także ekspozycji związanych z wydarzeniami epoki napoleońskiej na ziemiach polskich oraz postaciami polskich podkomendnych Napoleona,
  • grupa V - udział w imprezach nawiązujących do rocznicy wydarzeń epoki napoleońskiej oraz postaci polskich podkomendnych Napoleona (rajdy, inscenizacje, wycieczki, odczyty, wystawy itp.), przebycie szlaków turystycznych noszących nazwy związane z tradycją napoleońską.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie 10 obiektów zgodnie z tabelą wymagań w pkt. 7 regulaminu, położonych w co najmniej 3 miejscowościach.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 20 obiektów zgodnie z tabelą wymagań w pkt. 7 regulaminu, położonych w co najmniej 6 miejscowościach.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 30 obiektów zgodnie z tabelą wymagań w pkt. 7 regulaminu, położonych w co najmniej 10 miejscowościach, na terenie trzech województw.
 7. Minimalna liczba wymagań do spełnienia:

  G r u p a Stopień
  BrązowySrebrnyZłoty
  Grupa I123
  Grupa II123
  Grupa III-11
  Grupa IV123
  Grupa V-12
  Ogółem wymaganych obiektów102030

 8. Obiekt zaliczony do jednej grupy, nie może być zaliczony ponownie przy zdobywaniu wyższego stopnia odznaki. Ograniczenie to nie dotyczy udziału w kolejnej imprezie nawiązującej tematycznie do okresu napoleońskiego lub postaci historycznych z tamtych czasów.
 9. Przebycie szlaku turystycznego noszącego imię postaci historycznej lub wydarzeń związanych z czasami napoleońskimi na ziemiach polskich lub Legendą Napoleońską jest równoważne spełnieniu 1 normy pod warunkiem pokonania pieszo min. 5 km odcinka szlaku, rowerem min. 10 km odcinka szlaku lub uzyskaniu 10 pkt. według regulaminu innej odznaki turystyki kwalifikowanej.
 10. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych. Odznaka w stopniu złotym może być nadawana honorowo osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.
 11. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Szamotułach i upoważnione przez niego referaty na terenie kraju. Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
 12. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Szamotułach.

bršzowa srebrna złota
REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.