REGULAMIN
ODZNAKI TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEJ
"SZLAKAMI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ"
 

§1

Ogólnopolska Odznaka Turystyczna PTTK "Szlakami Walk o Niepodległość" została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie, pod patronatem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie.

Celem zdobywania odznaki jest:

  • rozbudzenie wśród uczestników zainteresowania historią Polski XIX i XX w.,

  • zachęcenie uczestników do poznawania miejsc Pamięci Narodowej związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi Polek i Polaków na terenie byłej II Rzeczypospolitej oraz III Rzeczypospolitej.

§2

Odznaka "Szlakami Walk o Niepodległość" jest odznaką trzystopniową o jednakowym dla wszystkich stopni wzorze: jest odznaką metalową. Stopnie różnią się kolorem metalu. Odznakę uzyskuje się w kolejności stopni.

§3

O uzyskanie odznaki "Szlakami Walk o Niepodległość" może ubiegać się każdy, kto ukończył 12 rok życia i spełnił warunki niniejszego Regulaminu.

Odznakę "Szlakami Walk o Niepodległość" można uzyskać przez uczestnictwo w złazach, zlotach rajdach i wycieczkach indywidualnych o tematyce niepodległościowej. Każdy stopień odznaki można zdobywać w ciągu dwóch lat.

§4

Odznaka "Szlakami Walk o Niepodległość" może być zweryfikowana pod następującymi warunkami:

  • ubiegający się o jej zweryfikowanie musi wypełnić oddzielną książeczkę wykonaną prze siebie i uzyskać w niej potwierdzenie uczestnictwa w złazach, zlotach, rajdach niepodległościowych przez Organizatorów,

  • w przypadku wycieczek indywidualnych winien udokumentować pobyt szkicem, fotografią lub opisem danej imprezy.


  • Odznakę brązową (wykonana z brązu) "Szlakami Walk o Niepodległość" uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku lub dwóch lat brała udział w 5 imprezach o tematyce niepodległościowej.

  • Odznakę srebrną (wykonana z metalu) "Szlakami Walk o Niepodległość" uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku lub dwóch lat brała udział w 10 imprezach o tematyce niepodległościowej i uzyskał odznakę brązową

  • Odznakę złotą (wykonana z mosiądzu) "Szlakami Walk o Niepodległość" uzyskuje ten, kto w ciągu jednego roku lub dwóch lat brała udział w 15 imprezach o tematyce niepodległościowej odznakę srebrną

§5

Uczestnictwo w tych samych imprezach może być zaliczone tylko raz niezależnie od stopni odznaki. Nadwyżkę uczestnictwa w imprezach do danego stopnia można zaliczyć do następnego stopnia, lecz nie wyżej niż 4 imprezy.

§6

Odznakę "Szlakami Walk o Niepodległość" można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystyki kwalifikowanej i odznakami krajoznawczymi.

§7

Książeczki, zeszyty lub inne potwierdzone przez Organizatorów danej imprezy, weryfikują "Referaty Weryfikacyjne OTP.

§8

Odznakę "Szlakami Walk o Niepodległość" można zdobywać na terenach byłej II Najjaśniejszej Rzeczypospolitej oraz III Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

§9

Interpretacja Regulaminu i dystrybucja odznaki należy do Zarządu Oddziału PTTK "Ziemi Tarnowskiej".

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ ZIEMI TARNOWSKIEJ
33-100 TARNÓW, UL. ŻYDOWSKA 20
TEL. /014/ 622 22 00


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.