REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!REGULAMIN
Regulamin odznaki turystyczno-krajoznawczej
"SZLAKAMI POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRAJOZNAWCZEGO"
 

Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Szamotułach z okazji przypadającej w 2006 r. setnej rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego oraz przypadającej w 2007 r. setnej rocznicy pierwszej zorganizowanej wycieczki PTK.

 1. Celem odznaki jest popularyzacja miejsc i osób związanych z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym oraz wiedzy o związanych z nimi faktach historycznych.
 2. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. Można ją zdobywać w latach 2006 - 2010, w kolejności stopni, niezależnie od wieku zdobywającego. W ciągu jednego roku można zdobyć maksymalnie dwa stopnie odznaki.
 3. Warunkiem zdobycia każdego stopnia odznaki jest:
  • odwiedzenie miejscowości związanych z działalnością PTK (siedzib jednostek organizacyjnych - oddziałów, kół, okręgów, siedzib placówek utworzonych przez PTK np. muzeów),
  • odwiedzenie miejscowości i obiektów związanych z działaczami PTK,
  • zwiedzenie obiektów związanych z tradycją PTK (budynki, tablice pamiątkowe, groby działaczy itp.)
  • udział w imprezach nawiązujących do rocznicy powstania PTK lub jego ogniw oraz imprezach upamiętniających działaczy PTK tj. rajdach, wycieczkach, odczytach, wystawach itp.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu brązowym jest zwiedzenie co najmniej 5 obiektów położonych w minimum 3 miejscowościach.
 5. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu srebrnym jest zwiedzenie kolejnych 10 obiektów położonych w minimum 5 miejscowościach.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest zwiedzenie kolejnych 15 obiektów położonych w minimum 7 miejscowościach.
 7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 8. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału PTTK w Szamotułach i upoważnione przez niego referaty na terenie kraju. Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
 9. Odznaka może być nadawana bez konieczności spełnienia norm osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału PTTK w Szamotułach.
bršzowa srebrna złota
REGULAMIN ARCHIWALNY - już nie funkcjonuje!!!


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.