REGULAMIN ODZNAKI
SZLAKIEM 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH
 

Odznaka turystyczno-krajoznawcza SZLAKAMI 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH ustanowiona została przez Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej z inicjatywy Sekcji Miłośników Kawalerii.

1. Celem odznaki jest upamiętnienie działań i miejsc związanych z historią słynnego 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego, Jazdy Ochotniczej mjr Feliksa Jaworskiego oraz wszystkich jednostek jazdy wołyńskiej, której tradycje Pułk kontynuował i uosabiał.

2. Odznaka jest jednostopniowa o można ją zdobywać na terenach związanych historycznie z dziejami Pułku i jego poprzedników zarówno na terenie kraju jak i poza jego obecnymi granicami

3. Odznaka wchodzi w życie z dniem 1 września 1994 roku. Okres jej zdobywania nie podlega ograniczeniom czasowym.

4. Odznakę przyznaje Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej w piątki od 17.00 do 18.00 w Warszawie na Rynku Starego Miasta 23 lub korespondencyjnie po przesłaniu dokumentacji na adres: Oddział Stołeczny PTTK, Warszawa, ul. Podwale 23 z dopiskiem: Klub Przodowników Turystyki Pieszej.

5. Odznakę można zdobywać w trakcie wycieczek pieszych, rowerowych, konnych, autokarowych i motorowych. Odznaka jest przeznaczona dla turystów, którzy ukończyli 10 lat.

6. Trasy przebyte w trakcie ubiegania się o odznakę SZLAKAMI 19 PUŁKU UŁANÓW WOŁYŃSKICH mogą być jednocześnie zaliczane na inne odznaki turystyczne zgodnie z ich regulaminami.

7. Warunkiem przyznania odznaki jest zwiedzenie minimum 10-ciu miejsc wymienionych w załączonym wykazie. Wymagane jest odbycie trzech wycieczek na trasach uwzględniających wymienione miejsca. Przebyte trasy i zwiedzane miejscowości należy udokumentować, udowodnić w opracowanym dzienniczku lub książeczce odznaki turystycznej. Wymagane są zwięzłe opisy przebytych tras i zwiedzanych obiektów. Pożądane zdjęcia, rysunki, mapki lub szkice. Obowiązują potwierdzenia przebytych tras (pieczątki z terenu lub Przodownik PTTK).

8. Sekcja Miłośników Kawalerii działająca w ramach Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. A. Michalskiej ma prawo wnioskować o nadanie Odznaki honorowo osobom szczególnie do tego predysponowanymi, weteranom Pułku i innym weteranom kawalerii i artylerii konnej oraz osobom zasłużonym dla popularyzacji i upamiętniania wiedzy o kawalerii polskiej.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowienia niniejszego regulaminu.

Przedstawiamy wykaz zawierający nazwy miast, miasteczek, osad i wiosek w różny sposób związany z dziejami oddziałów ochotniczej jazdy polskiej. Oddziały te występowały pod zmieniającymi się nazwami. Organizował je i dowodził nimi mjr Feliks Jaworski w burzliwych latach 1917-1919 aż po rok 1920.
Większość nazw zwłaszcza z początkowej części wykazu leży daleko na wschodzie i nie jest łatwo dostępna. W czasie minionych dziesięcioleci, które dzielą nas od tamtych wydarzeń nazwy te mogły ulec zmianie a część miejsc, które je nosiły mogło przestać istnieć.
Gdyby jednak ktoś z Was turystów miłośników historii zawędrował w tamte strony niech wspomni młodych polskich ułanów i ich legendarnego dowódcę. Nazwy nie są umieszczone w porządku alfabetycznym, układają się one w długi szlak historii 19 Pułku Ułanów Wołyńskich. Taką nazwę otrzymała otrzymała w regularnej armii Ochotnicza Jazda mjr Feliksa Jaworskiego. W czasie pokoju stacjonowali w Ostrogu nad Horyniem strzegąc wschodniej granicy Rzeczypospolitej.
We wrześniu 1939 roku 19 Pułk Ułanów Wołyńskich walczył w ramach Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Na przeszło sześćset kilometrowym szlaku w ciągłych bojach poniósł olbrzymie straty. Miarą bojowej wartości i męstwa ułanów jest fakt nadania 19 Pułkowi Ułanów Wołyńskich za walki w 1939 roku Krzyża Virtuti Militari.

Wykaz niektórych miejscowości związanych z historią 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego.

1917-1920
Zazdrość
Mogilniku
Romanówka
Wybrarówka
Kosów
Czortów
Bednarówka
Satanów
Szarawka k/Jarmoliniec
Kadyjówka
Klimaszówka k/Płoskirowa
Płoskirów
Bychów
Futory
Doborohorszcz
Dzygówka
Markowce
Antoniny k/Płoskirowa
Kremenczuga
Rosołowe
Orlińce
Starokonstantynów
Ozyrz
Kobryń
Terespol
Łuków
Puławy
Kock
Borki k/Radzenia
Mordy
Skrzeszew n/Bugiem
Drohiczyn
Pierlejewo
Brańsk
Temklin
Mniszew
Boćki
Białystok
Gródek
Wasylków
Kortyn
Augustów
Kolnica k/Suwałk
Wiżajny
Laczki
Ostróg n/Horyniem
Hniwań
Łuck
Włodzimierz Wołyński
Ludwipol
Krzemieniec
Poryck
Wojnica
Zatruce
Torczyn
Bronisławówka
Pawłowice
Terenom
Równe
Klewań
Broniki
Mytnicza Czeska n/Styrem
Bezdonia
Dubno
Hrubieszów
Pińsk
Mroczno
Liplany
Petryków n/Prypecią
Kurpiecie
Międzyrzec
Dęblin
Firlej
Radzyń
Kąkolewnica
Frankopol n/Bugiem
Łosice
Granne
Pobikry
Suraż
Konica
Kleszczele
Bielsk
Bagnówka
Narew
Krasne
Stabin
Suwałki
Krzywulki
Przerośl
Grajewo
Kuźnice
Sławeczno
Łuczynki
Koszyszcze
Jelsk
Saniuki
Barbarów n. Prypecią
Werchni Młynek
Narwala
Skorodno
Chojniki
Czarnobyl


1939
Wieluń
Ostrowy
Przyłęż
Kampinos
Stara Miłosna
Rejowiec
Majdan Krynicki
Suchowola
Radość k/Warszawy
Mokra
Weremiej
Brzeziny
Kazuń
Mińsk Mazowiecki
Grabowica
Wólka Horyniecka
Huta Różaniecka
Otwock
Rębielica Królewska
Cyrusowa Wola
Puszcza Mariańska
Chotomów
Cyganka
Tyszewice
Jacnia
Władypol k/Sambora


Literatura
Cezary Leżeński - Zostały tylko ślady podków, Wyd. Książka i Wiedza 1984
Henryk Smaczny - Księga kawalerii polskiej, Tesco Przedsięb. Zagr. 1989
Wiktor Dzierżykraj, Stokalski - Dzieje Jednej Partyzantki, Oficyna Wyd. "Gryf" W-wa
Cezary Leżeński - O Kawalerii Polskiej XX wieku - Zakł. Narod. Ossolińskich, Wrocław

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.