OTP DLA NAJWYTRWALSZYCH
WETERAN PIESZYCH SZLAKÓW

Regulamin
 

 • Odznaka została ustanowiona przez Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej.
 • Odznaka "DLA NAJWYTRWALSZYCH - WETERAN PIESZYCH SZLAKÓW" jest kontynuacją systemu odznak pieszych PTTK.
 • Odznakę mogą zdobywać turyści, którzy zdobyli najwyższy III (złoty) stopień odznaki "DLA NAJWYTRWALSZYCH ".
 • Odznaka "DLA NAJWYTRWALSZYCH - WETERAN PIESZYCH SZLAKÓW" posiada cztery stopnie: I w kolorze niebieskim, II w kolorze żółtym, III w kolorze białym, IV w kolorze czerwonym.
 • Obowiązuje kolejność ich zdobywania.
 • Dla uzyskania każdego stopnia odznaki konieczne jest uzyskanie zaliczenia trzech norm rocznych przewidzianych dla małej OTP w stopniu brązowym.
 • Nie przyznaje się punktów za zwiedzanie miejscowości.
 • Prawo do zaliczania norm rocznych mają wszystkie TRW OTP.
 • Aby uzyskać odznakę w stopniu I należy przedstawić do weryfikacji Książeczkę Wycieczek Pieszych z adnotacją o przyznaniu odznaki "DLA NAJWYTRWALSZYCH" w stopniu złotym.
 • Po uzyskaniu ostatniej normy dla zdobywanej odznaki należy przedstawić do weryfikacji Książeczkę Wycieczek Pieszych z adnotacją o przyznaniu poprzedniego stopnia odznaki.
 • Książeczki należy przesyłać (wraz ze znaczkami na przesyłkę zwrotną !!!) do Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej za pośrednictwem KTP ZG PTTK, na adres: 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11.
  Dokumentacja nadesłana pocztą, wraz z przyznaną odznaką (o ile została uiszczona opłata za odznakę) zostanie odesłana na wskazany adres.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu Odznaki "OTP DLA NAJWYTRWALSZYCH - WETERAN PIESZYCH SZLAKÓW" należy do Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej.


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.