REGULAMIN
Odznaki Krajoznawczej PTTK
- "Znam Bielsko-Białą i okolice"

 


I Wprowadzenie:
 1. Odznaka Krajoznawcza PTTK "Znam Bielsko-Białą i okolice" jest odznaką regionalną, ustanowioną przez Oddział PTTK "PODBESKIDZIE" w Bielsku-Białej z inicjatywy Komisji Turystyki Pieszej.
 2. Celem zdobywania Odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego.
 3. Odznaka posiada dwa stopnie:
  I stopień - srebrny (Bielsko-Biała - miasto)
  II stopień - złoty (Powiat Bielski)
 4. Przy wyborze miejsc zwiedzania można skorzystać ze spisu obiektów wymienionych w załączniku nr 1.
 5. Potwierdzenie zwiedzanych obiektów może być dokonywane w książeczce krajoznawczej (do nabycia w biurze Oddziału) lub w samodzielnie wykonanej Kronice Krajoznawczej. Potwierdzenia, to: pieczątki, zdjęcia, podpisy opiekunów, przewodników itp. Obiekty zwiedzane winny być krótko opisane.
 6. Kroniki krajoznawcze weryfikuje i odznaki przydziela zespół weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej Oddziału PTTK "PODBESKIDZIE" w Bielsku-Białej

II Warunki zdobywania odznaki:
 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 7 lat.
 2. Odznaki zdobywa się w kolejności I stopień, potem II stopień.
 3. Odznakę stopnia I (Bielsko-Biała) zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze, ich ilość określona jest w tabeli.
 4. Odznakę stopnia II (Powiat Bielski) zdobywa się zwiedzając obiekty krajoznawcze, ich ilość określona jest w tabeli
      I stopień II stopień
  Zabytki techniki 2 3
  Zabytki architektury 7 10
  Muzea, izby regionalne 2 5
  Parki krajobrazowe 1 1
  Pomniki przyrody i parki zabytkowe 3 5
  Miejsca pamięci 5 5
 5. Odznaki zdobywa się:
  I stopień - do 2 lat licząc od daty potwierdzającej poznanie pierwszego obiektu.
  II stopień - do 2 lat od daty potwierdzającej zdobycie I stopnia.
 6. Zdobycie obu stopni kwalifikuje laureata do zdobycia Regionalnej Odznaki Krajoznawczej stopnia brązowego.
 7. Regionalną Odznakę Krajoznawczą weryfikuje Zespół Weryfikacyjny przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK "PODBESKIDZIE" w Bielsku-Białej
 8. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK "PODBESKIDZIE" w Bielsku-Białej dnia 15.04.2014 r. Uchwała nr 42/XXVIII/2014załącznik - wykaz obiektów do zwiedzania

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.