RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO ZNAKARZY NIZINNYCH I GÓRSKICH SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK

L.p. PROGRAM SKOLENIA TEMATY ILOŚĆ GODZ
1. ROLA I FUNKCJA SZLAKU - Miejsce znakarza w kadrze programowej.
- Cele znakowania szlaków.
- Historia znakowania szlaków.
- Rola szlaków w organizacji ruchu turystycznego.
- System szlaków o znaczeniu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym.
- Geografia regionu i sieć szlaków.
4
2. PRZEPISY ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH - Zarządzenia państwowe, resortowe, administracji terenowej i PTTK,
- Prawna ochrona szlaków.
1
3. PODSTAWOWE ZASADY PROWADZENIA PRAC ZNAKARSKICH NA PODSTAWIE INSTRUKCJI ZNAKOWANIA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK - Zasady projektowania szlaków.
- Weryfikacja przebiegu szlaku w terenie.
- Prawne usytuowanie szlaku (uzgodnienia).
- Zasady wykonywania korekty szlaków.
- Terminy wykonywania prac znakarskich.
- Częstotliwość odnawiania znaków i urządzeń.
- Zasady likwidacji szlaku w terenie.
- Wybór miejsca na znak.
- Widoczność znaku.
- Kontrastowe tło.
- Czytelność znaków w obu kierunkach marszu.
- Punkty szlaku istotne dla wytyczania drogi.
- Znakowanie w terenie otwartym.
- Znakowanie wspólnego przebiegu kilku szlaków.
- Urządzenia informacyjne na szlaku.
- Sprzęt, narzędzia i szablony.
- Barwy i rodzaje farb, pigmenty, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki.
- Rozjaśniacze, przyciemniacze oraz zagęszczacze farb.
- Trwałość farb.
- Przygotowanie podłoża pod znak.
- Technika malowania.
- Instalacja urządzeń informacyjnych.
10
4. ROZLICZANIE I ODBIÓR PRAC ZNAKARSKICH - Zasady organizacji zespołów znakarskich.
- Druki i terminy rozliczeń.
- Organizacja i dokumentacja odbioru prac znakarskich.
- Cenniki na prace znakarskie.
2
5. DOKUMENTACJA SZLAKU - Dokumentacja szlaku w odpowiednich komisjach ZG PTTK.
- Dokumentacja szlaku w jednostkach terenowych PTTK.
1
6. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE - Praktyczne wykonywanie prac znakarskich pod nadzorem wykładowcy. 15

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.