III OGÓLNOPOLSKI ZLOT
PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ
WARSZAWA 1960

Odbył się w dniach 14-15 października 1960 roku w Warszawie.

Tym razem imprez miała szczególny charakter gdyż połączona została z Krajową Naradą Aktywu Turystyki Pieszej w trakcie której podsumowana została działalność Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w latach 1956 -1959 dokonano również wyboru nowego jej składu.
Przewodniczącym KTP ZG PTTK został wybrany Adam Słomczyński Vice - Przewodniczącymi zostali Wanda Bem i Bronisław Turoń. Funkcję Sekretarza powierzono Henrykowi Tomkiewiczowi. W skład Prezydium Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK weszli ponadto: Biruta Gerlach, Józefa Hunek, Mieczysław Duralski, Bohdan Kurowski, Marceli Najder, Stanisław Romaszkan, Janusz Umiński i Andrzej Wróbel.
Ustalono ponadto, że w skład Plenum KTP ZG wchodzi 17 Przewodniczących Okręgowych Komisji Turystyki Pieszej oraz Przedstawiciel Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego.
Komisja Wnioskowa Narady Aktywu Turystyki Pieszej jako wytyczne do pracy Komisji w przyszłej kadencji zaproponowała tezy jakie Komisja zgłosiła na IV Walny Zjazd Delegatów PTTK uzupełniając wnioskami z obrad III Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej:

 1. Udostępnienia szkół podczas ferii lub wakacji –na schroniska.
 2. Stworzenia ruchomej bazy namiotowej PTTK.
 3. Podjęcie starań o wydanie ogólnego przewodnika syntetycznego po całej Polsce.
 4. Wydawanie w dalszym ciągu skryptów, będących materiałem dydaktycznym dla szkolenia aktywu turystycznego.
 5. Pogłębienie kontaktów z radiem, telewizją, filmem i prasą.
 6. Organizowanie punktów sprzedaży, wydawnictw, skryptów, regulaminów odznak turystyczno-krajoznawczych, widokówek i pamiątek regionalnych na wszystkich imprezach turystycznych.
 7. Dążenie do uzyskania 50% zniżki taryfowej przy przejazdach wszelkimi środkami komunikacyjnymi.
 8. Przywrócenia zryczałtowanych biletów turystycznych opiewających na przejazdy kolejowe po 1-2-3 tys.km.
 9. Ostateczne uregulowania zagadnienia Odznak Turystyki Pieszej.
 10. Zobowiązanie wszystkich Okręgowych Komisji Turystyki Pieszej do złożenia w terminie do grudnia br. postulatów w sprawie ew. zmian w i uzupełnień do wykazu miast oraz szlaków nizinnych pieszych do OTP- dużych.
 11. Wydrukowanie ulotek propagujących uprawianie pieszych wycieczek nizinnych i zdobywanie odznak TP.
 12. Zorganizowanie IX Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego, II Ogólnopolskiego Rajdu dla turystów wysokokwalifikowanych, IV Ogólnopolskiego Zlotu, Przodowników Turystyki Pieszej, X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Rajdu Pieszego.
 13. Współdziałania z innymi komisjami turystyki kwalifikowanej.
 14. Wykreślenia z imprez turystyki pieszej wszelkich elementów Wyczynowości.
 15. Dostosowanie Autostopu do zasad programowych obowiązujących w PTTK.


Opracował: Włodzimierz Majdewicz

Osoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.