XXV Ogólnopolski Jubileuszowy Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej
Sieraków 1982

XXV Ogólnopolski Jubileuszowy Zlot Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 16-19 września 1982 roku na terenie Wielkopolski. Miejscem Zlotu był położony wśród lasów ośrodek campingowy w Sierakowie. W Zlocie uczestniczyło 387 osób z 42 województw. Zlot otworzył przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK Henryk Tomkiewicz witając w szczególnie serdeczny sposób grupę honorowych gości – uczestników I Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej, który odbył się w październiku 1958 roku. W tym miejscu warto nadmienić, że nasz XXV Zlot poprzedziło spotkanie jubileuszowe zlotowiczów z 1958 roku.
W części roboczej Zlotu obradowano w pięciu zespołach tematycznych.
1.Imprezy turystyki pieszej
2.Tradycje Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w działalności PTTK.
3. OTP dla kogo?
4. Tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej.
5.Nowelizacja instrukcji znakarskiej.

Materiały krajoznawcze na Zlot (przesłane przez Wiesława Wiącka z Lublina) W formacie PDF

Tytuły Honorowych Przodowników Turystyki Pieszej otrzymali:
Stanisław Bily z Krakowa
Tadeusz Dolczewski z Bydgoszczy
Zbigniew Justowski z Warszawy
Elżbieta Kalus z Lublińca
Bogusław Nowak z Poznania
Janina Pabian z Krakowa
Julian Skawiński z Jaworzna
Michał Sznapka z Lublińca
Zdzisław Węglarski z Wieliczki
Zbigniew Zieliński z Warszawy

Uczestnicy XXV Ogólnopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Pieszej w Sierakowie zebrali ponad 11.000 złotych na renowację Panoramy Racławickiej. Komandorem tego udanego Zlotu był Mieczysław Duralski stojący na czele zespołu kolegów z Wojewódzkiej Komisji Turystyki w Poznaniu realizujących imprezę

Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.