XXVII Ogólnopolski Zlot Przodowników
Turystyki Pieszej

W dniach 14-16 września 1984 roku odbył się XXVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w Więcborku. W Zlocie uczestniczyło 311 przodowników reprezentujących 35 województw. Po uroczystym otwarciu Zlotu przez przewodniczącego KTP ZG PTTK Henryka Tomkiewicza historię Krajany i walkę Krajan o utrzymanie polskości przedstawił w interesującej prelekcji mgr Bogdan Nowak. Organizatorami Zlotu była Wojewódzka Komisja Turystyki Pieszej w Bydgoszczy wspólnie z Zarządem Oddziału PTTK w Sępólnie całością kierował Maciej Wdowicki. Organizatorzy zapewnili uczestnikom Zlotu bogaty program kulturalny. Atrakcją pierwszego dnia były koncert chóru z Zakrzewa, kapeli ludowej i kapeli podwórkowej z Sępólna. Zaprezentowano również wystawę haftu ludowego i wystawę malarstwa. Obrady zespołów zlotowych odejmowały następujące tematy: tematyka historyczna w imprezach turystyki pieszej, problemy związane z utworzeniem funkcji młodzieżowego przodownika turystyki pieszej, organizacja i metodyka szkolenia przodowników turystyki pieszej, imprezy centralne, udział przodowników w działalności komisji i klubów oraz archeologia i etnografia w imprezach pieszych. W obradach plenarnych i pracach zespołów zlotowych uczestniczył prezes Zarządu Głównego PTTK Andrzej Gordon. Uczestnicy zlotu zebrali na rzecz renowacji Panoramy Racławickiej 21540 zł. Uczestnicy chwalili sprawną organizację imprezy oraz ciekawy program krajoznawczy wycieczek zlotowych. Oryginalnymi pamiątkami z tego Zlotu były dwa znaczki metalowe z portretowymi podobiznami. Prezentowany wyżej z wizerunkiem przewodniczącego KTP ZG PTTK, drugi z portretem zmarłego popularnego regionalnego działacza Wojciecha Zajchowskiego.


Opracował: Włodzimierz MajdewiczOsoby posiadające pamiątki związane z Ogólnopolskimi Zlotami Przodowników Turystyki Pieszej PTTK prosimy o kontakt z Komisją Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Poszukujemy fotografii, relacji, regulaminów, znaczków zlotowych i odcisków okolicznościowych pieczątek. Będziemy również wdzięczni za pomoc w identyfikacji nierozpoznanych dotąd osób na archiwalnych fotografiach.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.