KOMUNIKAT !

z dnia 27 czerwca 2009 r.


Po licznych konsultacjach z Przodownikami Turystyki Pieszej całej Polski, za pośrednictwem strony internetowej KTP ZG PTTK, przy okazji spotkań w terenie, uwzględniając wnioski wynikające z prac Zespołu Regulaminowego obradującego podczas Ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej dokonano istotnych zmian w Regulaminie Odznak Turystyki Pieszej PTTK.
Na wyjazdowym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2009 roku we Wrocławiu Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zakończyła pracę nad nową wersją Regulaminu OTP. Wprowadzone zmiany służą uproszczeniu zdobywania OTP; polegają one głównie na zniesieniu obowiązujących do tej pory limitów czasowych przy zdobywaniu kolejnych stopni OTP.
Nowy Regulamin Odznaki Turystyki Pieszej W formacie PDF został zatwierdzony przez Zarząd Główny PTTK w dniu w dniu 27 czerwca 2009 roku uchwałą nr 423/XVI/2009. Obowiązuje on od dnia zatwierdzenia.

TRACĄ MOC WSZYSTKIE POPRZEDNIE WERSJE REGULAMINU ODZNAK TURYSTYKI PIESZEJ.


Spodziewamy się, że nowy Regulamin ułatwi zdobywanie OTP i przyczyni się do dalszej popularyzacji różnych form pieszego wędrowania.

APELUJEMY DO TERENOWYCH KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ, DO REFERATÓW WERYFIKACJI OTP I WSZYSTKICH PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ O PILNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NOWYM REGULAMINEM I O JAK NAJSZERSZĄ JEGO POPULARYZCJĘ WŚRÓD TURYSTÓW.

                  Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.