K O M U N I K A T z dnia 03.02.2014


Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przypomina Oddziałowym Komisjom TP oraz Zarządom Oddziałów, w których nie powołano OKTP, że zgodnie z "Zasadami działania Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Turystyki Pieszej" zatwierdzonymi przez KTP ZG PTTK w dniu 10 września 2010 roku Terenowe Referaty Weryfikacyjne OTP są powoływane pisemną decyzją Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych PTTK lub własny KTP ZG PTTK. Decyzja ta określa zakres uprawnień danego TRW OTP i obowiązuje na okres kadencji. "Zasady działania TRW OTP" są zamieszczone na stronie internetowej KTP ZG PTTK.

Zgodnie z powyższymi zasadami KTP ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 25 stycznia br. na wniosek zainteresowanych oddziałów PTTK powołała TRW OTP na XVIII kadencję (2014-2017) w tych jednostkach, które wystąpiły o ich powołanie i spełniły wymogi przewidziane w powyższych "Zasadach". Jednocześnie Komisja zwraca się do Oddziałów PTTK, w których są spełnione warunki dla powołania TRW OTP, o wystąpienie z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie. Wniosek powinien zawierać skład osobowy TRW OTP z numerami i stopniami uprawnień PTP oraz wskazaniem jego przewodniczącego. TRW OTP powinien mieć w składzie co najmniej 3 PTP. TRW powołane na ubiegłą kadencję do wniosku powinny załączyć sprawozdanie ze swej działalności w okresie XVII kadencji (2009-2013).

Przypomina się też o konieczności zgłoszenia do Elektronicznej Ewidencji Przodowników TP . W tym celu każdy Przodownik TP niezgłoszony dotychczas do tej ewidencji powinien wypełnić ankietę zamieszczoną na tej stronie i przesłać ją do KTP ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa.

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.