XLVIII Ogólnopolski
       Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy
         PODBESKIDZIE 2007
        Bielsko-Biała, 08-22 lipca 2007
REGULAMIN W PLIKU PDFW formacie PDF

1. CELE RAJDU

- Promocja turystycznych , krajoznawczych i przyrodniczych walorów Podbeskidzia
- Propagowanie turystyki kwalifikowanej
- Popularyzacja współpracy w dziedzinie promocji turystyki Euroregionu "Beskidy"
- Propagowanie zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych
- Zachęcenie młodzieży do uprawiania turystyki pieszej
- Poznanie miejsc związanych z Papieżem Janem Pawłem II

2. PATRONAT

PATRONAT HONOROWY
Marszałek Województwa Śląskiego - Janusz Moszyński,
Prezydent Bielska-Białej - Jacek Krywult,
Starosta Bielski - Andrzej Płonka.

3. ORGANIZATORZY

Organizatorem XLVIII OWRP jest Oddział PTTK w Bielsku-Białej
z inspiracji Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK przy współpracy :
    Oddziału PTTK w Cieszynie
    Oddziału PTTK w Pszczynie
    Oddziału PTTK w Żywcu
    Oddziału PTTK w Oświęcimiu
    Oddziału PTTK w Suchej Beskidzkiej.

4. TERMIN I META RAJDU

XLVIII OWRP odbywać się będzie w dniach od 08 do 21 lipca na czterech trasach wielodniowych na terenie województwa śląskiego i małopolskiego.
Zakończenie Rajdu odbędzie się 21 lipca w Bielsku - Białej.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

- Uczestnikami Rajdu powinni być wytrawni turyści - członkowie PTTK
- Rajd jest imprezą turystyki kwalifikowanej i wymaga od uczestników odpowiedniego wyposażenia i sprzętu
- Warunkiem przyjęcia na Rajd jest terminowe przysłanie na adres organizatora zgłoszenia i potwierdzenia wpłaty wpisowego
- Ilość miejsc na poszczególne trasy jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia
- Organizatorzy mogą przenieść uczestnika na inną trasę, lub nie przyjąć z powodu braku miejsc
- Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Rajdzie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych

6. TRASY RAJDU

  I. Szlak Drewnianego Budownictwa Sakralnego
Dzień Trasa Liczba km/pkt.GOT
1.08.07.2007Cieszyn - Cierlicko - Cieszyn14 km
2.09.07.2007Cieszyn - Dzięgielów - Goleszów - Skoczów23 km
3.10.07.2007Skoczów - Ochaby - Strumień20 km
4.11.07.2007Strumień - Wisła Mała - Łąka - Pszczyna25 km
5.12.07.2007Pszczyna - Ćwiklice - Miedźna - Brzeszcze - Oświęcim26 km
6.13.07.2007Oświęcim - Porąbka Wielka - Polanka Wielka - Przeciszów - Zator23 km
7.14.07.2007Zator - Grodzisko - Tomice - Wadowice18 km
8.15.07.2007Wadowice - Wysoka - Zebrzydowice - Kalwaria Zebrzydowska28 km
9.16.07.2007Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona - Kalwaria Zebrzydowska10 km
10.17.07.2007Kalwaria Zebrzydowska - Żar (524m) - Stryszów - Łękawica - Świnna Poręba20 pkt.GOT
11.18.07.2007Świnna Poręba - Groń Jana Pawła II - Leskowiec (918m.) - Łamana Skała (929m.) - Potrójna (888m.) - Targanice31 pkt.GOT
12.19.07.2007Targanice - Palenica (782m.) - Porąbka - Zapora - Międzybrodzie Bialskie11 pkt.GOT
13.20.07.2007Międzybrodzie Bialskie - Żar (761m.) - Zapora - Międzybrodzie Bialskie18 km
14.21.07.2007Międzybrodzie Bialskie - Magurka (909m.) - Bielsko-Biała19 pkt.GOT
Razem  205 km
+ 81 pkt.GOT

  II. Dolina Soły
Dzień Trasa Liczba km/pkt.GOT
1.08.07.2007Zwardoń - Czadca - przejazd PKP Czadca - Jaworskie - Beskidek - Skalite (przejście) Skalite - Zwardoń - przejazd PKP20 pkt.GOT
2.09.07.2007Zwardoń - Dolina Słanicy - Sól - Rajcza20 km
3.10.07.2007Rajcza - Nieledwia - Milówka - Cisiec - Węgierska Górka20 km
4.11.07.2007Węgierska Górka - Przybędza - Radziechowy - Lipowa22 km
5.12.07.2007Lipowa - Słotwina - Kalna - Pietrzykowice - Żywiec - Moszczanica23 km
6.13.07.2007Żywiec - zwiedzanie miasta oraz browaru
7.14.07.2007Żywiec - Rychwałd - Gilowice20 km
8.15.07.2007Gilowice - Okrajnik - Oczków - Międzybrodzie Żywieckie21 km
9.16.07.2007Międzybrodzie Żywieckie - zwiedzanie elektrowni
10.17.07.2007Międzybrodzie Żywieckie - Góra Żar - Żar - Kiczora - Przełęcz Kocierska - Bukowski Groń - Porąbka20 km
11.18.07.2007Porąbka - Kęty - Czaniec - Porąbka28 pkt.GOT
12.19.07.2007Porąbka - Kęty - Nowa Wieś - Hecznarowice - Wilamowice23 km
13.20.07.2007Wilamowice - Pisarzowice - Pasieki - Folwark - Kozy17 km
14.21.07.2007Kozy - Lipnik Dolny - Bielsko - Biała12 km
Razem  199 km
+ 48 pkt.GOT

  III. Szlakiem Kardynała Karola Wojtyły
Dzień Trasa Liczba km/pkt.GOT
1.11.07.2007Sucha Beskidzka - Stryszów - Zakrzów15 km
2.12.07.2007Zakrzów - Lanckorona - Kalwaria Zebrzydowska16 km
3.13.07.2007Kalwaria Zebrzydowska - zwiedzanie
4.14.07.2007Kalwaria Zebrzydowska - Leńcze - Jaroszowice - Wadowice22 km
5.15.07.2007Wadowice - Czartak - Ponikiew - Groń Jana Pawła II - Rzyki18 pkt.GOT
6.16.07.2007Rzyki - Andrychów - Bielany - Wilamowice24 km
7.17.07.2007Wilamowice - Kęty - Czaniec16 km
8.18.07.2007Czaniec - Porąbka - Kobiernice - Wołek - Czaniec16 km
9.19.07.2007Czaniec - Porąbka - Kozubnik - Żar - Międzybrodzie Żywieckie15 km
10.20.07.2007Międzybrodzie Żywieckie - Oczków- Rychwałd - Żywiec - Pietrzykowice - Zarzecze20 km
11.21.07.2007Zarzecze - Łodygowice - Wilkowice - Mikuszowice - Bielsko - Biała18 km
Razem  161 km
+ 18 pkt.GOT

  IV. Po ziemi cieszyńskiej
Dzień Trasa Liczba km/pkt.GOT
1.15.07.2007Wisła Głębce PKP - Kubalonka - Zameczek Prezydenta - Wisła Nowa Osada9 km
2.16.07.2007Wisła Nowa Osada - dolina Wisły - Ustroń Jaszowiec - Ustroń18 km
3.17.07.2007Ustroń - Jelenica - Cisownica - Dzięgielów - Puńców - Cieszyn17 km
4.18.07.2007Cieszyn - Czeski Cieszyn - Cierlicko - (dojazd) - Chotebuz - Cieszyn16 km
5.19.07.2007Cieszyn - Krasna - Bielowiec - Góra Chełm - Godziszów - Skoczów - Górki Wielkie24 km
6.20.07.2007Górki Wielkie - Grodziec - Świętoszówka - Biery - Jaworze16 km
7.21.07.2007Jaworze - Wapienica - Kamienica - Bielsko - Biała13 km
Razem  113 km

Przebieg tras i lokalizacja noclegów może ulec zmianie.
Uczestnicy tras 1, 2 i 4 przebiegających na terenie Republiki Czeskiej i Słowackiej winni posiadać dokumenty upoważniające do przekroczenia granicy

7. ZGŁOSZENIA I ODPŁATNOŚCI

Zgłoszenia na rajd będą przyjmowane do 15 maja 2007 r. na kartach zgłoszeń na adres:
Oddział PTTK w Bielsku - Białej
43-300 Bielsko - Biała, Wzgórze 9
z dopiskiem OWRP 2007.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski Oddział Bielsko - Biała
06 1050 1070 1000 0022 9192 4443
Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopie dowodu wpłaty wpisowego.

Wpisowe na rajd wynosi:
Trasa numer I II III IV
Honorowi Przodownicy TP 140 zł 140 zł 120 zł 80 zł
Przodownicy TP 200 zł 200 zł 160 zł 100 zł
Członkowie PTTK 220 zł 220 zł 190 zł 150 zł
Pozostali uczestnicy 250 zł 250 zł 220 zł 190 zł
Organizator prześle powtierdzenie przyjęcia na Rajd. Rezygnacja z udziału w OWRP po potwierdzeniu uczestnictwa nie upoważnia do zwrotu wpisowego.

8. ŚWIADCZENIA

  W ramach wpisowego organizator rajdu zapewnia uczestnikowi :
 1. Pamiątkowy znaczek rajdowy,
 2. Koszulkę rajdową,
 3. Materiały krajoznawcze,
 4. Przewóz ekwipunku i sprzętu biwakowego na trasie rajdu,
 5. Miejsce na rozbicie namiotu (campingi, pola biwakowe, boiska ),
 6. Możliwość zdobycia nagród w konkursach,
 7. Zniżki PKP,
 8. Ciepły posiłek na mecie Rajdu,
 9. Możliwość zdobycia i weryfikacji odznak turystycznych i krajoznawczych,
 10. Możliwość uzyskania i poszerzenia uprawnień przodownika TP.

9. OBOWIAZKI UCZESTNIKÓW

 1. Posiadanie potwierdzenia przyjęcia na Rajd, dowodu wpłaty wpisowego , ważnej legitymacji PTTK oraz innych dokumentów upoważniających do zniżek
 2. Przestrzeganie Regulaminu Rajdu , Karty Turysty i zaleceń Kierownictwa Rajdu
 3. Posiadanie sprzętu biwakowego i odpowiedniego ubioru
 4. Osoby nie należące do PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie od NW
 5. Indywidualny sprzęt oraz wyposażenie turystyczne uczestników należy ubezpieczyć we własnym zakresie

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Rajdu odpowiadają za wszystkie wyrządzone szkody wobec innych uczestników i osób trzecich.
 2. W przypadku drastycznych naruszeń Regulaminu Rajdu organizatorzy dopuszczają możliwość usunięcia uczestnika Rajdu bez zwrotu kosztów wpisowego.
 3. Interpretacja Regulaminu Rajdu należy wyłącznie do organizatorów OWRP 2007.

KIEROWNICTWO RAJDU
komandor - Jan Nogaś
wicekomandor - Waldemar Maniecki
sekretarz - Barbara Kuczyńska
członkowie - Małgorzata Procner
- Zdzisław Górywoda

KIEROWNICTWO TRAS
trasa nr 1 - Jan Grzybowski, Michał Hyla
trasa nr 2 - Wojciech Czosnyka, Tadeusz Mreńca
trasa nr 3 - Józef Gluza, Mieczysław Micherda
trasa nr 4 - Lehnert Wiesława, Mikołajewicz Mirosław

Karta zgłoszenia na OWRP W formacie PDF

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP ZG PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.