Regulamin Odznaki Turystyki Pieszej lub w formacie PDF W formacie PDF

Książeczki OTP: część do wypełniania W formacie PDF

Galeria Odznak Turystyki Pieszej

Najważniejsze zmiany w najnowszym Regulaminie Odznak Turystyki Pieszej

Zasady działania Terenowych Referatów Weryfikacyjnych Odznak Turystyki Pieszej

Referaty Weryfikacyjne OTP w Polsce 2022-2026

Referaty Weryfikacyjne OTP w Polsce 2017-2021

Referaty Weryfikacyjne OTP w Polsce 2013-2017

Instrukcja weryfikacyjna OTP

Wykaz miejsc i miejscowości punktowych na OTP (załącznik nr 1) lub wersja PDF W formacie PDF

Wniosek o przyznanie dużej OTP (załącznik nr 2 do regulaminu OTP) W formacie PDF lub w formacie DOC W formacie DOC

Inne regulaminy odznak turystyczno-krajoznawczych

Przykładowa kronika na odznakę w stopniu dużym

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.