Ze względu iż cało¶ć numeru to regulaminy podane s± odpowiednie linki do regulaminów obowiązujących oraz w formacie PDF znajduj±ce się w tym wydaniu "Piechura".

W numerze:


- Regulamin Młodzieżowego Przodownika Turystyki Pieszej PTTK Artykuł w formacie PDF  -->

- Regulamin Przodownika Turystyki Pieszej PTTK Artykuł w formacie PDF  -->

- Formy kształcenia kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej PTTK Artykuł w formacie PDF  -->

- Ramowy program kształcenia kandydatów na Przodowników Turystyki Pieszej PTTK Artykuł w formacie PDF  -->

- Regulaminy Odznak Turystyki Pieszej Artykuł w formacie PDF  -->

- Instrukcja Weryfikacyjna Odznak Turystyki Pieszej Artykuł w formacie PDF  -->

- Zasady działania Terenowych Referatów Weryfikacyjnych OTP Artykuł w formacie PDF  -->

- Aneks do regulaminu odznaki turystyczno-krajoznawczej "Szlakiem Aleksandra Janowskiego" Artykuł w formacie PDF  -->

Cały numer w archiwum ZIP. Archiwum ZIP


Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarz±du Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.