MEDALE PAMIĄTKOWE


Medale pamiątkowe wydawane bywają rzadko gdyż koszt ich wykonania jest nieporównywalnie wyższy od kosztu odznak, a dobrych wykonawców jest nie wielu. Najpiękniejsze z medali pamiątkowych wydanych na zamówienie komórek organizacyjnych PTTK to te wykonane w Mennicy Warszawskiej. Wyróżniają się one nie tylko szlachetnością materiału, ale również czystością i precyzją tłoczenia. Dorównują im niekiedy medale wykonane w zaledwie kilku zakładach posiadających specjalistyczne oprzyrządowanie.
Wydanie medalu w PTTK to rzadkość, zdarza się to w związku z ważnymi w życiu Towarzystwa wydarzeniami. Medale pamiątkowe uświetniają Kongresy Krajoznawstwa Polskiego, czasami Zjazdy Krajowe i Jubileusze.
Wydawano również medale dla uczczenia ważnych rocznic i postaci historycznych. Istnieją serie medali pamiątkowych wydawanych przez jeden z oddziałów PTTK w celach komercyjnych, ale to już całkiem odrębny temat.
W minionym półwieczu istnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego różne jego komórki organizacyjne przy szczególnie uroczyście obchodzonych okazjach wydawały medale pamiątkowe.
Medale prezentowane są w kolejności ich emisji. Zbiór ten można podzielić na cztery grupy.
Do pierwszej grupy zaliczamy medale wydawane przez PTTK mające związki z turystyką pieszą. Związki te bywają różne, są to medale upamiętniających kolejne rocznice istnienia Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK i przez nią wydawane oraz medale wydawane z okazji ogólnopolskich Zlotów Przodowników Turystyki Pieszej.
Druga grupa to medale wydane staraniem komórek terenowych PTTK w nawiązaniu do podejmowanych przez Komisje Turystyki Pieszej ZG PTTK działań popularyzujących postacie i rocznice historyczne.
Trzecia grupa medali to te wydane przez komórki terenowe, w ramach szeroko rozumianej działalności inspiratorskiej podejmowanej przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK.
Czwarta grupa to medale wydawane i inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego, wśród działaczy wyróżnionych nimi znalazło również wielu naszych kolegów, zasłużonych dla krajoznawstwa Przodowników Turystyki Pieszej.
Przy każdym z prezentowanych medali staramy się przekazać jak najwięcej informacji z nimi wiązanych. Niestety w kilku przypadkach posiadamy jedynie znikome informacje i wdzięczni będziemy za ich uzupełnienie.

Opracował Włodzimierz Majdewicz
  

1973 100-lecia PTT

1975 I Ogólnopolska Wystawa Znaczka Turystycznego - Opole 1975

1977 Medal XXV lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK

1980 150 Rocznica Powstania Listopadowego

1980 25 Koła im. Mieczysława Orłowicza przy Ministerstwie Komunikacji

1980 II Kongres Krajoznawczy Płock

1982 XXX Lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK

1983 XXX-lecia Oddziału PTTK Śródmieście (Stołecznego)

1983 Medal z Romuladem Trauguttem

1984 120 Rocznica Powstania Styczniowego

1984 40 Rocznica Powstania Warszawskiego 1944

1984 VII Wieków Warki

1985 Tytus Chałubiński - Zjazd Walny PTTK

1985 35 lat PTTK w Województwie Radomskim

1985 Czterdzieści Lat Oddziału PTTK w Warce

1987 Wincenty Pol - PTTK Gdańsk

1987 Szlakiem Aleksandra Janowskiego

1987 70 rocznicy odzyskania niepodległości - Józef Piłsudski

1988 Stefan Jaroń Kowalski

1988 Major Henryk Dobrzański - Hubal

1988 Medal i Plakieta pamiątkowa XX LAT przewodniczenia KTP ZG PTTK przez Henryka Tomkiewicza

1989 Trzydzieści pięć lat Oddziału PTTK w Warce

1989 Medal Ks. Piotr Skarga

1992 Medal Gloria Victis

1992 Medal Aleksander Gajewski

1996 50 Lat Oddziału PTTK Śródmieście im. Aleksandra Janowskiego

2000 V Kongres Krajoznawstwa Polskiego

2002 50 lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK 1952-2002

2003 50 lat Oddziału PTTK przy Hucie Sędzimira w Krakowie

2006 Medal 50-lecia Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu.

2006 Medal 50-lat Zakładowego Koła PTTK Nr 158 przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym

2007 Medal 55 lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK 1952-2007

2009 Medal Honorowy 50 Lat Wrocławskiego Klubu Piechurów "PERPEDES"

2009 52 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w JaworzePowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.