Nazwa działu jest symboliczna, chcemy zgromadzić tu i przedstawić wydawnictwa, artykuły, zdjęcia, medale, odznaki, ciekawsze dokumenty oraz artykuły i opracowania związane z ponad pół wieczną historią Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego oraz zorganizowanej turystyki pieszej w ramach PTTK. Chcemy też w miarę możliwości sięgać głębiej do historii i tradycji związanej z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i Polskim Towarzystwem Tatrzańskim.
Przedstawione "eksponaty" pochodzą w części ze szczupłych zasobów podręcznego archiwum KTP ZG PTTK, głównie jednak ze prywatnych kolekcji i archiwów działaczy PTTK szczególnie Przodowników Turystyki Pieszej. Poszczególne bloki tematyczne będą sukcesywnie otwierane i prezentowane a potem wzbogacane w miarę napływu kolejnych materiałów.
Liczymy na Waszą współpracę, możecie pokazać tu swoje zbiory, zdjęcia, stare regulaminy imprez, znaczki, plakietki, pojedyncze okazy jak i całe kolekcje. W odrębnym bloku chcemy pokazać stary sprzęt i wyposażenie turystyczne.
Liczymy również na to, że dzięki Wam uda nam się uzupełnić i wzbogacić poszczególne działy. Mamy nadzieję, że zlokalizowanie i zaprezentowanie zachowanych obiektów pozwoli zachować je od zapomnienia.
OGÓLNOPOLSKIE ZLOTY PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI PIESZEJ  

I Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Jeziory 1958

II Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Szwajcarka 1959

III Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Warszawa 1960

IV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Lubniewice 1961

V Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Węgorzewo 1962

VII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Zegrzynek 1964

VIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Darłówek 1965

IX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Szczecin 1966

X Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Kazimierz Dolny 1967

XI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Gdańsk 1968

XII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Spała 1969

XIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Łagów 1970

XIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Kraków 1971

XV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Rynia 1972

XVI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Chorzów 1973

XVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Mierzyn 1974

XVIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Opole 1975

XIX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Płock 1976

XX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Ustka 1977

XXI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Oleśnica 1978

XXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Toruń 1979

XXIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Zamość 1980

XXIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Piotrków Trybunalski 1981

XXV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Sieraków 1982

XXVI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Rzeszów 1983

XXVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Więcbork 1984

XXVIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Dąbki 1985

XXIX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Kalisz 1986

XXX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Pokrzywna 1987

XXXI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Wieluń 1988

XXXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Ulanów 1989

XXXIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Łeba 1990

XXXIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Szczyrk 1991

XXXV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Jawor 1992

XXXVI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Chełmno 1993

XXXVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Olsztyn 1994

XXXVIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Racibórz 1995

XXXIX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Kwidzyn 1996

XXXX Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Płock 1997

XXXXII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Włocławek 1999

XXXXIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Nałęczów 2000

XXXXIV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Szczecin 2001

XXXXV Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Kalisz 2002

XXXXVI Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Sielpia Wielka - Żarnów 2003

XXXXVII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Legnica 2004

XXXXVIII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Łódź - Pabianice 2005

IL Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Olsztyn 2006

L Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Zawiercie 2007

LII Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej - Jawor 2009


RAJDY PIESZE  

I Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1953

II Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1954

III Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1955

IV Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1956

V Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1957

VI Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1958

VII Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1959

X Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1962

XI Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1963

XII Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1964

XIII Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1965

XIV Ogólnopolski Rajd Pieszy - 1966


OWRP  

Materiały z Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdów Pieszeych znajdują się w Kalendarium OWRP


Wydawnictwa KTP ZG PTTK  

Poradnik - 1953

Recenzja poradnika - 1954

Folder - 1954

Kalendarz PTTK - 1954

Pierwszy spis Przodowników Odznaki Turystyki Pieszej - 1953

Spis Przodowników Odznaki Turystyki Pieszej oraz przyznanych Odznak Turystyki Pieszej- 1953

Spis Przodowników Turystyki Pieszej - 1969

Znakowane szlaki turystyczne w Górach Świętokrzyskich - 1969

IMPREZY NA ORIENTACJĘ Poradnik dla organizatorów i uczestników - 1970

Instrukcja weryfikacji OTP - 1970

Spis Przodowników Turystyki Pieszej - 1972

Spis Przodowników Turystyki Pieszej - 1978

Aneksy do spisów przodowników turystyki pieszej

Ze starej kroniki


Archiwum PIECHURA

KSIĄŻECZKI TURYSTYKI PIESZEJ  

Książeczka Wycieczek Pieszych - 1952

Książeczka Wycieczek Pieszych - 1956

Dziennik Wycieczek Pieszych - 1958

Książeczka Wycieczek Pieszych - 1960

Książeczka Wycieczek Pieszych - 1970

Książeczka Wycieczek Pieszych - 1980

Książeczka Wycieczek Pieszych - 1986


HISTORIA UTRWALONA W METALU

     Odznaki pamiątkowe i honorowe   

Odznaka XV lat KTP ZG

1965 -1966 odznaka 10 WIEKÓW

Odznaka 100-Lecia Zorganizowanej Turystyki w Polsce 1873-1973

     Tematyka historyczna   

Odznaka Turystyczna Ziem Zachodnich "OTZZ"

Odznaka 40-lecia powrotu ziem Północnych i zachodznich do macierzy

Odznaka Turystyczna "ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE 1945 - 1995"

Odznaka turystyczno - krajoznawcza "SZLAKAMI CHWAŁY ORĘŻA POLSKIEGO"

PTTK W 150 rocznicę Powstania Listopadowego - rok 1980

Medal z Władysławem Kononowiczem

120 rocznica Powstania Styczniowego

190 Rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej

Szlakiem Walk AK 1942-1992.php

PTTK w 50-rocznicę Polskiego Września 1939 - 1989

Szlakami Poskiej Jazdy 1939
        Mazowiecka Brygada Kawalerii (warto dodać że 1 DAK z Warszawy)
        Wołyńska Brygada Kawalerii
        Wileńska Brygada Kawalerii
        Suwalska Brygada Kawalerii (warto dodać że 4 DAK Odsieczy Lwowa z Suwałk)
        Krakowska Brygada Kawalerii
        Podolska Brygada Kawalerii
        Wielkopolska Brygada Kawalerii
        Kresowa Brygada Kawalerii
        Pomorska Brygada Kawalerii
        Nowogródzka Brygada Kawalerii
        Podlaska Brygada Kawalerii
        10 Brygada Kawalerii Zmotoryzowanej

Ogólnopolski Rajd Indywidualny "Szlakiem Pierwszych Bojów Legionów Polskich 1914 - 1915"

Odznaka "PTTK w 70-rocznicę Niepodległości"

Odznaka "PTTK w 50 rocznicę wielkiej akcji A.K. "BURZA" 1944-1994"

Odznaka "Szlakami Mazurka Dąbrowskiego"

     Medale pamiątkowe - wstęp   

1973 100-lecia PTT

1975 I Ogólnopolska Wystawa Znaczka Turystycznego - Opole 1975

1977 Medal XXV lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK

1980 150 Rocznica Powstania Listopadowego

1980 25 Koła im. Mieczysława Orłowicza przy Ministerstwie Komunikacji

1980 II Kongres Krajoznawczy Płock

1982 XXX Lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK

1983 XXX-lecia Oddziału PTTK Śródmieście (Stołecznego)

1983 Medal z Romuladem Trauguttem

1984 120 Rocznica Powstania Styczniowego

1984 40 Rocznica Powstania Warszawskiego 1944

1984 VII Wieków Warki

1985 Tytus Chałubiński - Zjazd Walny PTTK

1985 35 lat PTTK w Województwie Radomskim

1985 Czterdzieści Lat Oddziału PTTK w Warce

1987 Wincenty Pol - PTTK Gdańsk

1987 Szlakiem Aleksandra Janowskiego

1987 70 rocznicy odzyskania niepodległości - Józef Piłsudski

1988 Stefan Jaroń Kowalski

1988 Major Henryk Dobrzański - Hubal

1988 Medal i Plakieta pamiątkowa XX LAT przewodniczenia KTP ZG PTTK przez Henryka Tomkiewicza

1989 Trzydzieści pięć lat Oddziału PTTK w Warce

1989 Medal Ks. Piotr Skarga

1992 Medal Gloria Victis

1992 Medal Aleksander Gajewski

1996 50 Lat Oddziału PTTK Śródmieście im. Aleksandra Janowskiego

2000 V Kongres Krajoznawstwa Polskiego

2002 50 lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK 1952-2002

2003 50 lat Oddziału PTTK przy Hucie Sędzimira w Krakowie

2006 Medal 50-lecia Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu.

2006 Medal 50-lat Zakładowego Koła PTTK Nr 158 przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym

2007 Medal 55 lat Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK 1952-2007

2009 Medal Honorowy 50 Lat Wrocławskiego Klubu Piechurów "PERPEDES"

2009 52 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Pieszej w JaworzeTURYSTYKA PIESZA W POEZJI I PIOSENCE  

Pionierskie lata 50-te turystyki pieszej w poezji, piosence i satyrze

Marsz Kopernikowski

Materiały na temat piosenek turystycznych


PIESZE NIZINNE SZLAKI TURYSTYCZNE PTTK – POCZĄTKI  

Piesze nizinne szlaki turystyczne PTTK - początki

1952-1961 - Znakowane szlaki turystyczne w województwie bydgoskim

Znakowane szlaki turystyczne na JurzePowrót do poprzedniej strony
Powrót do strony główej KTP  ZG  PTTK E-mail, telefon, fax, adresy ....Napisz do nasPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze - strona główna

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
© Wszelkie prawa zastrzeżone.